Styret i Østfoldbadet

På generalforsamlingen i 2016 ble det gjenvalg av styreleder og to nye styremedlemmer.

Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS, som er det fulle navnet på selskapet, ble stiftet 24. april 1998. På generalforsamlingen i 2015 ble Per Henrik Hoff valgt til ny styreleder første gang. Han ble gjenvalgt i 2016. To nye  styremedlemmer ble valgt: Kjersti Berg Sandvik og Unni Rådalen. Styret består etter generalforsamlingen i 2016 av:

 

Styreleder:

Per Henrik Hoff

Styremedlemmer:

Ole Henrik Skjolden

Svein Krogh

Kjersti Berg Sandvik

Unni Rådalen

Varamedlemmer:

Astrid Lier Rømuld

Lisbeth Skjeldrum