fbpx

Betalingsbetingelser

_hk_3842
_22a7249
_22a8173

Betalingsbetingelser for medlemskap

Generelle vilkår:

Denne avtalen trer i kraft fra den dato det elektroniske kortet lades opp.  Fra dette tidspunkt gjelder alle betingelser og vilkår som følger:

Østfoldbadet AS:

 • Forbeholder seg retten til å kunne endre åpningstider.
 • Forbeholder seg retten til å bruke deler av anleggets fasiliteter til lukkede aktiviteter.
 • Forbeholder seg retten til å kunne stenge inntil 14 dager i året i forbindelse med vedlikehold.

 

Kunden:

 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap
 • Mottar et årskort som er personlig, og det kan ikke benyttes av andre.
 • Vil ved mislighold og – eller brudd på Østfoldbadets til enhver tids gjeldende sikkerhetsreglement, motta en – 1 – skriftlige advarsel vedrørende misligholdet/overtredelsen.  Ved gjentatte mislighold/overtredelser kan Østfoldbadet AS si opp avtalen uten tilbakebetaling.
 • Må ved endring av bankkonto selv sørge for at bankforbindelsen trekker avtalt månedlig beløp fra riktig konto.
 • Akseptere at medlemskortet ikke kan sies opp dersom anlegget eller deler av anlegget må holde stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

 

Avtalegiro:

 • Prisen og avtalen gjelder for minimum 12 måneder. Oppsigelsestiden etter bindingstiden på 12 måneder er 1 måned.
 • Trekkdato er den 20. i hver måned.
 • Ved inngåelse av avtalen betales et – 1 – månedsbeløp kontant.

 

Prisjustering:

 • Østfoldbadet AS forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å regulere medlemsprisen ved generell prisjustering på Østfoldbadet AS.

 

Frysing av årskort:

 • Sykdom som bekreftes med legeerklæring.  Familiemedlemskap fryses ikke.
 • Flytting til fast bopel som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet
 • Midlertidig flytting i forbindelse med jobb/militærtjeneste eller studier som er lenger enn 60 km unna Østfoldbadet.

 

Overføring av medlemskap:

 • Medlemskortet kan ikke overføres til en annen person.