Fysioterapi

Vi tilbyr fysioterapi

Østfoldbadet friskhetssenter satser bevisst på å ha kompetente instruktører.

I vår stab har vi to fysioterapeuter som begge har noe kapasitet til å gi fysikalsk behandling og oppfølging.

Terese B. Brustad

Terese B. Brustad er utdannet ved fysioterapiutdanningen på Høyskolen i Oslo. Har i tillegg en mastergrad i helsefagvitenskap fra det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

9 års erfaring fra Sunnaas sykehus HF, et rehabiliteringssykehus for komplekse, sjeldne tilstander. Har i 10 år jobbet som fysioterapeut med ulike landslag og norsk elitenivå innenfor håndball og fotball, og tilhører behandlernettverket for Idrettens Helsesenter.

Hun har en rekke kurs innenfor trening og mange års erfaring som trener og utøver innenfor håndball, og mange år som gruppetreningsinstruktør i mange ulike treningskonsepter.

Hennes fordypningsområder ligger innenfor idrettsmedisin/idrettsskader, komplekse, kroniske smertetilstander, trening og vurdering/testing av funksjonsnivå. Hun har også kurs innenfor triggerpunktbehandling med nåler, klinisk fysiologisk testing, redcord/slynge, kinesioteiping, idrettsskadeteiping.

SaraTrollerud

SARA KRISTINE TROLLERUD

Sara er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun er en aktiv håndballspiller og svømmetrener med interesse for idrettsfysioterapi og treningsrettet rehabilitering. Sara har hatt praksis i idrettsfysioterapi med herrelaget i håndball i Århus. Hun er fra Kongsberg.

Thea Hoel Skaar

Thea Hoel Skaar er vår godkjent Aktiv instruktur. Hun er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ved studieretning Mensendieck. Har grunnfag idrett fra NTNU, AKTIV mot kreft-instruktørutdanning fra NIH og er under videreutdanning fysioterapi med barn, ferdig våren 2016. Arbeider nå i Askim kommune og har en del timer på friskhetssenteret.

Hun har kurs innen kinesiotape, triggerpunktbehandling med nåler, motorikk og redcord slyngebehandling. Trening og fysisk aktivitet, og spesielt løping, er Theas interesseområder.