Styret i Østfoldbadet

Tor Sæther valgt til ny styreleder

Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS, som er det fulle navnet på selskapet, ble stiftet 24. april 1998. På generalforsamlingen i 2017 ble Tor Sæther valgt til ny styreleder etter Per Henrik Hoff som etter to som leder og 11 år i styret, trakk seg av helsemessige årsaker. Sæther har vært styreleder og styremedlem tidligere også i perioden 2003 – 2015.  To styremedlemmer ble gjengalgt: Svein Krogh og Ole Henrik Skjolden. Styret består etter generalforsamlingen i 2017 av:

 

Styreleder:

Tor Sæther

Styremedlemmer:

Ole Henrik Skjolden

Svein Krogh

Kjersti Berg Sandvik

Unni Rådalen

Varamedlemmer:

Astrid Lier Rømuld

Lisbeth Skjeldrum